BIEC: Szanse na wolniejszy wzrost cen

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ruchy cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2011 wzrósł nieznacznie (o 0,2 punktu) stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca