Elektrocarbon: kolejna próba sprzedaży

Minister Skarbu Państwa po raz kolejny podejmuje próbę sprzedaży w przetargu publicznym udziałów spółki Elektrocarbon z siedzibą w Tarnowskich Górach