Gazeta jarmułkowa w wielkiej trosce !!

A i młodzi doskonale wykształceni Pomroczanie, kochający ponad wszystko praworządność i swojego Guru Uczciwoćci i Prawdomówności Słonce Peru, wpatrzeni w www.zegardlugu.pl/ myslą o finansowej kondycji państwa Włoskiego, które bardzo potrzebuje dobrych rad sprzedajnych pomroczansko-jarmułkowych miernot dziennikarskich i ich pracodawców.

Niech się świeci Słońce Peru, a woda spływa do Bałtyku !

Wszystkie Ryśki to porządne chłopy!