Jaki rynek fuzji i przejęć w 2012 roku?

– W energetyce powinno wydarzyć się kilka dużych transakcji. Myślę tutaj o kontynuacji zbycia aktywów Enea i Energa przez Skarb Państwa. Aktywni będą inwestorzy polscy, ale też zagraniczni – choć tutaj wiele zależy od międzynarodowych strategii spółek-matek. Po konsolidacji w branży chemicznej w tym roku powinien nastąpić czas na znalezienie synergii pomiędzy podmiotami w ramach grup kapitałowych. Otwarte kwestie to dokończenie prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy oraz ewentualne decyzje Grupy PKN Orlen związane z aktywami chemicznymi – mówi Rafał Skowroński, dyrektor Departamentu Doradztwa Obszaru Rynków Kapitałowych BZ WBK.