Jakich danych można żądać od pracownika?

Pracodawca jako administrator danych osobowych może zbierać tylko takie informacje, na jakie zezwalają przepisy. Dane pracowników mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.