Kiedy pracownik może zaprzestać pracy?

Pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy, a nawet oddalić się z miejsca pracy, jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia.