KNF oczekuje od PTE aktywów adekwatnych do wielkości ryzyka

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w liście wysłanym do powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) zwraca uwagę, że PTE powinny prowadzić swoją działalność w sposób zapewniający adekwatny poziom kapitału własnego do wielkości ponoszonego ryzyka.