Które dokumenty płacowe można udostępnić do wglądu pracownika?

Każdy pracownik ma prawo zapoznać się z dokumentami, które stanowią podstawę obliczenia jego pensji i jej składników. Nie można mu jednak pokazać jakichkolwiek danych dotyczących wynagrodzenia innych osób.