Leszek Miller nowym szefem SLD

Leszek Miller został wybrany na sobotniej konwencji krajowej nowym szefem SLD – dowiedziała się nieoficjalnie PAP wśród delegatów na zjazd.
Według rozmówcy PAP, Miller wygrał „przygniatającą większością głosów”.