NBP popiera działania stabilizujące sytuację w strefie euro

Narodowy Bank Polski popiera działania zmierzające do stabilizacji sytuacji gospodarczej w strefie euro. Bank poinformował w piątek, że ma nadzieję, iż propozycje wypracowane przez Radę Europejską będą skutecznym elementem poprawy sytuacji w strefie euro.