Opinia dla kopalni Bobrek-Centrum

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni wydała 9 grudnia opinię o warunkach profilaktyki górniczej i budowlanej, które muszą być spełnione przez kopalnię Bobrek-Centrum przy prowadzeniu działalności wydobywczej w 2012 r.