Optymizm polskich przedsiębiorców

Na tle minorowych nastrojów w Europie, polscy przedsiębiorcy pozostają optymistami co do rozwoju sytuacji gospodarczej w przyszłym roku.