Orlen wstrzymuje przerób ropy w czeskiej rafinerii

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PKN Orlen zdecydował się na wstrzymanie przerobu ropy w jednej ze swoich czeskich rafinerii – Paramo. Powodem jest utrzymujący się niski poziom marży rafineryjnej.