Petrolinvest sprzedaż udziały w kazachskiej spółce Emba

Petrolinvest zawarł umowę sprzedaży całości udziałów w kazachskiej firmie zależnej EmbaYugNieft posiadającej koncesję na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, za cenę 35 mln USD, pomniejszoną o zobowiązania EMBA, które nie powinny przekroczyć 4 mln USD. Nabywcą jest holenderska spółka Conwell Oil Corporation B.V.