PGNiG i energetyka czekają na podwyżki

Zarówno analitycy, jak i zainteresowane spółki oczekują, że w piątek lub w sobotę prezes Urzędu Regulacji Energetyki podejmie decyzję o podwyżkach cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, tak by mogły one obowiązywać już od Nowego Roku – czytamy w „Parkiecie”.