PKO BP wyemitował kolejna transzę obligacji

PKO Bank Polski wyemitował kolejną transzę 3-miesięcznych obligacji dyskontowych na kwotę 700 mln złotych, w ramach otwartego w czerwcu tego roku programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym. Emisja miała charakter niepubliczny i była skierowana do finansowych inwestorów instytucjonalnych, głównie funduszy emerytalnych.