Podatek bankowy powraca. Za wszystko zapłacą kl…

A niech to się wszystko wreszcie roozpiepszy. Im szybciej, tym lepiej! Mam już dość codziennie słuchać tych hiobowych wieści…