Premier powołał nowych wojewodów

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk: odwołał – z dniem 12 grudnia 2011 r. – Stanisława Kracika ze stanowiska wojewody małopolskiego, dziękując mu za pracę na tym stanowisku i jednocześnie powołał na to stanowisko pana Jerzego Millera.