Przedsiębiorcy apelują o zmniejszenie składki na Fundusz Pracy

Zdaniem przedsiębiorców, skoro rząd podwyższa składkę rentową to powinien obniżyć składkę na fundusz pracy. Biorąc pod uwagę, że w 2012 roku wydatki na walkę z bezrobociem pozostaną na mniej więcej takim samym poziomie co w 2011 roku, nie ma żadnego uzasadnienia do tego, aby utrzymywać składkę na fundusz pracy w dotychczasowej wysokości