Re: Demokracja?

USA jest republiką. Nie jest demokracją. Proces demokratyczny istnieje na wszystkich szczeblach organizacji społecznych. Każdy obywatel ma prawo brać czynny udział w funkcjonowaniu instytucji publicznych, w wyłanianiu kandydatów na urzędy i w głosowaniach. Wybrana w ten sposób władza posiada mandat społeczny ale w podejmowanych decyzjach kieruje się interesem republiki. To do czego pijesz nie jest amerykańską propagandą. Jest bełkotem polskich politruków i niedoinformowanych karierowiczów którzy całkiem niedawno pisali brednie o ZSRR.