Re: Nie będzie szybkich kolei

Najważniejsze w twojej wypowiedzi jest to „do”. Trasy były budowwane na 40-140km i zwykły remont tego nie zmieni. Przebudowa do 180 to koszt porównywalny do wybudowania nowej linii.