Re: "Rz": Trudna droga do kredytu. Nowe przepisy

To, czy takie kredyty występują w przyrodzie, nie tyle zależy od banku, co od prawa jakie obowiązuje w danym kraju. W USA taki kredyt nazywa się non-recourse loan, czyli kredyt z ograniczoną odpowiedzialnością kredytobiorcy abo bez prawa regresu i różni się od recourse loan (czyli taki kredyt jak u nas) zakresem ściągalności zobowiązań wobec kredytobiorcy. W przypadku non-recourse loan kredytodawca może odzyskać dług tylko do aktualnej wartości zabezpieczenia (np. nieruchomości), w przypadku recourse loan kredytodawca ma prawo zająć majątek kredytobiorcy przekraczający zabezpieczenia, tak aby pokryć nim cały dług. To z jakim kredytem w USA masz do czynienia zależy od stanu, w którym go dostajesz. Najbardziej znanym stanem, w którym funkcjonują kredyty z ograniczoną odpowiedzialnością jest Kalifornia. Takie kredyty dla banku są bardziej ryzykowne, dlatego są one ograniczone tylko do np. 70% LTV. Nie wiem czy prawo u nas zezwala na takie kredyty, ale nawet jeśli byłaby taka możliwość, to wątpię żeby nasze banki chciały takie pożyczki udzielać – bank nie lubi brać na siebie ryzyka jak nie musi, woli jak klient weźmie ryzyko na siebie.