Rewolucja w wydobyciu gazu i jego obrocie zweryfikuje dotychczasowe umowy

Pojawienie się w ostatnim okresie zrębów światowego rynku gazu ziemnego, w odróżnieniu od wcześniej istniejących i zdezintegrowanych rynków lokalnych, może w znaczącym stopniu zmienić sytuację energetyczną w Europie – wynika z analizy przygotowanej przez ekspertów Instytutu Jagiellońskiego.