Rz: Mundurowi uciekają na emerytury

Wcześniejsza emerytura, to uwzględnienie warunków pracy, która wyniszcza i wypala człowieka. Taki człowiek dostaje tę emeryturę, bo do dalszej pracy się nie nadaje. Konsekwencją tego stanu rzeczy powinien być zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Jeśli człowiek może wykonywać pracę w jakimś innym zawodzie, to znaczy, że jest zdolny do pracy i nie powinien dostawać wcześniejszej emerytury. Oczywiście przepracowane lata, do emerytury policzone mu zostaną, gdy osiągnie wiek emerytalny lub nie będzie faktycznie mógł pracować.