Sąd Najwyższy: darowizna pod pozorem sprzedaży – nieważna

Jeśli pod fikcyjną umową sprzedaży kryje się w istocie umowa darowizny, to taka umowa darowizny jest nieważna – stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale.