Standard & Poor’s podtrzymał wysoką ocenę PKO BP

Agencja ratingowa Standard & Poor’s podtrzymała wysoką długookresową ocenę zobowiązań w walucie krajowej PKO Banku Polskiego wynoszącą „A-pi”. W uzasadnieniu agencja ponownie powołała się na ważną systemową rolę, jaką bank pełni w polskim sektorze bankowym, a także na duży udział w rynku, silną pozycję kapitałową oraz zdolność do wypracowania wysokich zysków.