Studium wykonalności dla gazociągu Polska – Słowacja

GAZ-SYSTEM S.A. oraz słowacki eustream a.s. wszczęły postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy analizy uwarunkowań budowy połączenia systemów przesyłowych gazu ziemnego Polski i Słowacji. Postępowanie przetargowe prowadzone jest wspólnie z firmą eustream a.s.