Trzeba wykorzystać szansę wzmocnienia dużych firm

– W tych trudnych warunkach zewnętrznych, polska gospodarka i jej przedsiębiorstwa znajdują się w historycznie dobrym momencie, który powinna właściwie spożytkować – mówi Daniel Boniecki*, dyrektor zarządzający McKinsey&Company Poland.