Uczestnictwo w imprezie integracyjnej przychodem dla pracownika

Udział pracownika w imprezie integracyjnej stanowi nieodpłatne świadczenie na jego rzecz, a tym samym przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Co więcej nie ma przy tym znaczenia fakt, iż koszty z tytułu organizacji imprezy ustalone zostały w sposób ryczałtowy.