UE: Ponad 8 proc. pracujących jest zagrożonych …

ZAŁAMANIE BYTU PRACUJĄCYCH NASTĄPIŁ Z CHWILĄ ZNIESIENIA CEŁ NA EKSPORT Z CHIN.Tanie wyroby chińskie wyparły europejskie co spowodowało zamykanie fabryk oraz zmniejszanie płac robotników przy produkcji po to by nasze wyroby były porównywalne do chińskich. Jedynym z metod na podniesienia zatrudnienia i bytu pracujących jest ponowne wprowadzenie ceł zaporowych lub zmniejszenie płac do poziomu porównywalnego jak w Chinach.