Witajcie w III świecie….

Polityka społeczno-gospodarcza naszych władców jest typowa dla państw III świata. Gdzie państwo sprzyja wyzyskowi pracowników przez pracodawców.

Jest to polityka będąca w całkowitej opozycji do Polityki państw Unii Europejskiej, gdzie dąży się do pogodzenia rozwoju gospodarczego z zapewnieniem pracownikom godnych warunków życia i pracy.

Jeśli chcecie żyć jak Szwedzi to nie głosujcie na Neokonserwatystów… A jeśli głosujecie na darwinistów społecznych, nie dziwcie się, że żyjecie w warunkach XIX wiecznych…. To wy wybieracie [nawet nie głosując] czy jest realizowana polityka neokonserwatywna czy społeczno-gospodarcza.