Zbieżność czasowa a przyczynowość

Przy okazji polskiej prezydencji, pojawił się klasyczny problem czy jeśli jakieś zjawiska wystąpiły równocześnie to czy jest to zwykła koincydencja czy też wynikiem zależności przyczynowej. Oczywiście polski rząd jest zawsze za tym drugim stwierdzeniem.