Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy

7 grudnia 2011 r. weszły w życie zmienione przepisy rozporządzenia w sprawie treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania.